centre de dia campanet

Per a persones majors

Centre de dia de Campanet per a persones majors dependents.

La gestió del centre de dia  va ser adjudicada l’any 2004 a la Cooperativa per l’Ajuntament de Campanet.

La Cooperativa SI ha continuat amb la gestió del centre  per a persones que resideixen a la comarca (Campanet, Búger, Sa Pobla, Moscari i Inca). Actualment, el centre atén a 15 persones i dóna els serveis següents:

  • Atenció personalitzada amb serveis de suport psicosocial.
  • Manteniment cognitiu.
  • Tallers de manualitats.
  • Ioga adaptat.
  • Servei de fisioteràpia, d’higiene i cura personal.
  • Serveis de manutenció i alimentació.
  • Servei d’atenció bàsica de la salut.
  • Servei de transport adaptat porta a porta.

El centre compta amb una plantilla de personal adaptada íntegrament al compliment del decret regulador d’aquests recursos assistencials.

L’edifici  és accessible, còmode i a peu pla i amb un hort i jardí que permet als usuaris sortir a passejar entre els arbres fruiters i les hortalisses.

S’ha de reconèixer l’esforç econòmic que va fer l’Ajuntament de Campanet, gràcies a la donació generosa del solar per part de la Fundació Gual Bestard.